Klávesové zkratky pro LibreOffice Impress

Následuje seznam klávesových zkratek LibreOffice Impress.

V LibreOffice také můžete použít obecné klávesové zkratky.

Ikona poznámky

Některé klávesové zkratky může používat váš systém. Tyto zkratky nejsou LibreOffice k dispozici. Zkuste změnit nastavení klávesových zkratek v LibreOffice (Nástroje - Přizpůsobit - Klávesnice) nebo ve svém systému.


Funkční klávesy v LibreOffice Impress

Klávesové zkratky

Výsledek

F2

Upravit text.

F3

Upravit skupinu.

+F3

Opustit skupinu.

Shift+F3

Duplikovat

F4

Umístění a velikost

F5

Prohlédnout prezentaci.

+Shift+F5

Navigátor

F7

Kontrola pravopisu

+F7

Slovník synonym

F8

Upravit body.

+Shift+F8

Přizpůsobit text rámci.

Styly


Klávesové zkratky při prezentaci

Klávesové zkratky

Výsledek

Esc nebo -

Ukončit prezentaci.

Klepnutí levým tlačítkem nebo mezerník nebo šipka vpravo nebo šipka dolů nebo Page Down nebo Enter nebo Return

Přehrát další efekt. Pokud žádný není, přejít na další snímek.

+Page Down

Přejít na další snímek bez efektů.

[číslo] + Enter

Zadejte číslo snímku a stiskněte Enter - přechod na daný snímek.

Klepnutí pravým tlačítkem nebo šipka vlevo nebo šipka nahoru nebo Page Up nebo Backspace

Přehrát znovu předchozí efekt. Pokud v tomto snímku předchozí efekt není, ukázat předchozí snímek.

+Page Up

Přejít na předchozí snímek bez efektů.

Home

Přejít na první snímek prezentace.

End

Přejít na poslední snímek prezentace.

+Page Up

Přejít na předchozí snímek.

+Page Down

Přejít na následující snímek.

B nebo .

Ukázat až do stisku další klávesy nebo pohybu kolečkem na myši prázdnou obrazovku.

W nebo ,

Ukázat bílou obrazovku až do dalšího stisku klávesy nebo pohybu kolečkem na myši.

P

Použít ukazatel myši jako pero

E

Vymazat veškerý rukopis na snímku

+A

Vypnout režim ukazatele jako pera


Klávesové zkratky v normálním pohledu

Klávesové zkratky

Výsledek

Klávesa plus (+)

Přiblížit.

Klávesa mínus (-)

Oddálit.

Násobení (×) (na numerické klávesnici)

Přizpůsobit snímek oknu.

Dělení (÷) (na numerické klávesnici)

Přiblížit na aktuální výběr.

Shift++G

Seskupit označené objekty.

Shift++A

Zrušit označenou skupinu.

+klepnutí

Vstoupíte do skupiny a můžete tak upravovat jednotlivé objekty skupiny. Klepnutím mimo skupinu se vrátíte k normálnímu pohledu.

+Shift+K

Složí vybrané objekty.

+Shift+K

Rozdělí vybraný objekt. Toto funguje jen na objekty, které vznikly složením dvou či více objektů.

+plus

Přenést do popředí.

Shift++plus

Přenést blíž.

+minus

Odsunout dál.

Shift++minus

Odsunout do pozadí.


Klávesové zkratky při úpravách textu

Klávesové zkratky

Výsledek

+spojovník(-)

Volitelná rozdělení; dělení slov nastavené uživatelem.

+Shift+minus (-)

Nezlomitelný spojovník (nepoužívá se pro dělení slov)

+Shift+mezerník

Nezlomitelné mezery. Na místě nezlomitelné mezery nejsou dělena slova, a je-li text zarovnán do bloku, nejsou ani rozšiřovány.

Shift+Enter

Zalomit řádek bez změny odstavce

Šipka vlevo

Přesunout kurzor doleva

Shift+šipka vlevo

Přesunout kurzor doleva s označením textu

+šipka vlevo

Přejít na začátek slova

+Shift+šipka vlevo

Označit jednotlivá slova směrem vlevo

Šipka vpravo

Přesunout kurzor doprava

Shift+šipka vpravo

Přesunout kurzor doprava s označením textu

+šipka vpravo

Přejít na začátek dalšího slova

+Shift+šipka vpravo

Označit jednotlivá slova směrem vpravo

Šipka nahoru

Přesunout kurzor o jeden řádek nahoru

Shift+šipka dolů

Označit řádky směrem nahoru

+šipka nahoru

Přesunout kurzor na začátek předchozího odstavce

Šipka dolů

Přesunout kurzor o jeden řádek dolů

Shift+šipka dolů

Označit řádky směrem dolů

+šipka dolů

Přesunout kurzor na konec odstavce. Další stisk klávesy přesune kurzor na konec následujícího odstavce

Přejít na začátek řádku

Přejít na začátek řádku a označit při tom text

Přejít na konec řádku

Přejít na konec řádku a označit při tom text

Přejít na začátek bloku textu na snímku.

Přejít na konec bloku textu na snímku

Odstranit text po konec slova

+Backspace

Odstranit text od začátku slova

V seznamu: odstranit prázdný odstavec před aktuálním odstavcem

+Shift+Del

Odstranit text po konec věty

+Shift+Backspace

Odstranit text od začátku věty


Klávesové zkratky pro LibreOffice Impress

Klávesové zkratky

Výsledek

Kurzorové šipky

Posune vybraný objekt nebo pohled na stránku ve směru šipky.

+šipka

Pohyb v pohledu na stránku.

Shift + přetažení

Omezí pohyb vybraného objektu vodorovně nebo svisle.

+přetažení (s aktivní volbou Kopírovat při přesunu)

Podržte a přetáhněte objekt - tím vytvoříte kopii objektu.

Klávesa

Podržte pro kreslení nebo změnu velikosti objektu tažením od středu.

Klávesa +klepnutí

Vybere objekt za právě vybraným objektem.

+Shift+klepnutí

Vybere objekt před právě vybraným objektem.

Shift+klepnutí

Vybere sousední objekty nebo pasáž textu. Klepněte na začátek výběru, přesuňte se na konec výběru a poté podržte Shift a klepněte.

Shift+tažení (při změně velikosti)

Během změny velikosti tažením podržte klávesu Shift a objekt si udrží proporcionální velikost.

Tabulátor

Vybírá objekty v pořadí, v jakém byly vytvořeny.

Shift+Tabulátor

Vybírá objekty v opačném pořadí, než byly vytvořeny.

Escape

Ukončit aktuální režim.

Enter

Aktivuje zástupný objekt v nové prezentaci (jen je-li vybrán snímek).

+Enter

Přesun na další textový objekt na snímku.

Pokud na snímku nejsou textové objekty nebo jste dosáhli posledního textového objektu, vloží se za aktuální snímek nový. Nový snímek bude mít stejné rozvržení jako aktuální.

PageUp

Přejde na předchozí snímek. Na prvním snímku nemá funkci.

PageDown

Přejde na následující snímek. Na posledním snímku nemá funkci.


Navigace pomocí klávesnice v Pořadači snímků a na panelu snímků

Klávesové zkratky

Výsledek

Home/End

Nastaví zaměření na první/poslední snímek.

Klávesové šipky vlevo/vpravo nebo Page Up/Down

Nastaví zaměření na předchozí/následující snímek.

+Shift+PageDown

Přesune vybrané snímky v seznamu v pořadači o jedno místo dolů. Pokud vyberete více snímků, přesunou se společně s posledním vybraným snímkem ze seznamu.

+Shift+PageUp

Přesune vybrané snímky o jedno místo nahoru. Pokud vyberete více snímků, přesunou se společně s prvním vybraným snímkem ze seznamu.

+Shift+End

Přesune vybrané snímky na konec seznamu v pořadači.

+Shift+Home

Přesune vybrané snímky na začátek seznamu v pořadači.

Enter

V režimu Pořadač snímků přepne do běžného režimu se zobrazeným aktivním snímkem. Na panelu snímků přidá nový snímek.


Podpořte nás!