Přichytit k bodům objektu

Určuje, zda se okraj grafického objektu zarovná k bodům nejbližšího grafického objektu.

Kurzor nebo obrysová čára grafického objektu musí být v dosahu zachycení.

Ikona Přichytit k bodům objektu

Přichytit k bodům objektu

Podpořte nás!