Přichytit k ohraničení objektu

Určuje, zda se okraj grafického objektu zarovná k okraji nejbližšího grafického objektu.

Kurzor nebo obrysová čára grafického objektu musí být v dosahu zachycení.

Ikona Přichytit k ohraničení objektu

Přichytit k ohraničení objektu

Podpořte nás!