Zachytit na okraje stránky

Určuje, zda se okraj grafického objektu přichytí k nejbližšímu okraji stránky.

Kurzor nebo obrysová čára grafického objektu musí být v dosahu zachycení.

Ikona Přichytit k okrajům stránky

Zachytit na okraje stránky

Podpořte nás!