Šipky

Otevře nástrojovou lištu Šipky, odkud můžete přidávat rovné čáry, čáry se šipkami a kótovací čáry.

tip

Pokud chcete, můžete přidat šipku na čáru až po nakreslení. Zvolte Formát - Čára a poté vyberte styl šipky v poli Styl.


Čára

Nakreslí rovnou čáru na místě, které určíte myší. Chcete-li čáru omezit na úhly 45 stupňů, podržte při tažení klávesu Shift.

Ikona Čára

Čára

Čára končí šipkou

Nakreslí na místě, které určíte myší, čáru končící šipkou. Chcete-li čáru omezit na úhly 45 stupňů, podržte při tažení klávesu Shift.

Ikona Čára končí šipkou

Čára končí šipkou

Čára se šipkou/kružnicí

Nakreslí na místě, které určíte myší, čáru začínající šipkou a končící kružnicí. Chcete-li čáru omezit na úhly 45 stupňů, podržte při tažení klávesu Shift.

Ikona Čára se šipkou/kružnicí

Čára se šipkou/kružnicí

Čára se šipkou/čtvercem

Nakreslí na místě, které určíte myší, čáru začínající šipkou a končící čtvercem. Chcete-li čáru omezit na úhly 45 stupňů, podržte při tažení klávesu Shift.

Ikona Čára se šipkou/čtvercem

Čára se šipkou/čtvercem

Čára (45°)

Nakreslí čáru omezenou na úhly 45 stupňů.

Ikona Čára (45°)

Čára (45°)

Čára začíná šipkou

Nakreslí na místě, které určíte myší, čáru začínající šipkou. Chcete-li čáru omezit na úhly 45 stupňů, podržte při tažení klávesu Shift.

Ikona Čára začíná šipkou

Čára začíná šipkou

Čára s kružnicí/šipkou

Nakreslí na místě, které určíte myší, čáru začínající kružnicí a končící šipkou. Chcete-li čáru omezit na úhly 45 stupňů, podržte při tažení klávesu Shift.

Ikona Čára s kružnicí/šipkou

Čára s kružnicí/šipkou

Čára se čtvercem/šipkou

Nakreslí na místě, které určíte myší, čáru začínající čtvercem a končící šipkou. Chcete-li čáru omezit na úhly 45 stupňů, podržte při tažení klávesu Shift.

Ikona Čára se čtvercem/šipkou

Čára se čtvercem/šipkou

Kótovací čára

Nakreslí čáru zobrazující rozměry. Kótovací čáry automaticky počítají a zobrazují rozměry. Chcete-li nakreslit kótovací čáru, otevřete nástrojovou lištu Šipky a klepněte na ikonu Kótovací čára. Najeďte ukazatelem myši na místo, kde chcete čáru začít, a táhněte na koncové místo. Poté uvolněte tlačítko myši.

tip

Pokud chcete, aby měla kótovací čára stejnou délku jako strana přilehlého objektu, podržte při tažení klávesu . Pro omezení natáčení kótovací čáry na násobky 45 stupňů podržte při tažení klávesu Shift.


V LibreOffice Draw se kótovací čáry vždy vkládají na vrstvu nazvanou Kótovací čáry. Pokud nastavíte tuto vrstvu jako neviditelnou, kótovací čáry v kresbě neuvidíte.

Ikona Kótovací čára

Kótovací čára

Čára se šipkami

Nakreslí na místě, které určíte myší, čáru končící na obou koncích šipkou. Chcete-li čáru omezit na úhly 45 stupňů, podržte při tažení klávesu Shift.

Ikona Čára se šipkami

Čára se šipkami

Podpořte nás!