Spojnice

Ikona Spojnice

Spojnice

Otevře nástrojovou lištu Spojnice, kde můžete přidávat spojnice k objektům na aktuálním snímku. Spojnice je čára, která spojuje objekty a zůstává s nimi spojena i při přesunu objektu. Pokud zkopírujete objekt se spojnicí, zkopíruje se také spojnice.

Existují čtyři druhy spojnic:

  1. Standardní (ohýbá se v úhlu 90 stupňů)

  2. Čárová (dvě ohnutí)

  3. Přímá

  4. Zakřivená

Když klepnete na spojnici a přesunete ukazatel myši na vyplněný objekt nebo okraj nevyplněného objektu, zobrazí se záchytný bod. Jedná se o pevně umístěný bod, ke kterému můžete připojit spojnici. Objektu můžete objektu přidat vlastní záchytný bod.

Chcete-li nakreslit spojnici, klepněte na objekt, přetáhněte bod spojení na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši. Také můžete bod přetáhnout na prázdné místo dokumentu a klepnout. Nepřipojený konec spojnice, zůstává na místě, dokud jej nepřetáhnete na jiné místo. K odpojení spojnice přetáhněte některý konec spojnice na jiné místo.

Spojnice

Nakreslí spojnici s jedním či více ohyby pod úhlem 90 stupňů. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši.

Ikona Spojnice

Spojnice

Spojnice začíná šipkou

Nakreslí spojnici s jedním či více ohyby pod úhlem 90 stupňů a šipkou v počátečním bodě. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši.

Ikona Spojnice začíná šipkou

Spojnice začíná šipkou

Spojnice končí šipkou

Nakreslí spojnici s jedním či více ohyby pod úhlem 90 stupňů a šipkou v koncovém bodě. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši.

Ikona Spojnice končí šipkou

Spojnice končí šipkou

Spojnice se šipkami

Nakreslí spojnici s jedním či více ohyby pod úhlem 90 stupňů a šipkami na obou koncích. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši.

Ikona Spojnice se šipkami

Spojnice se šipkami

Spojnice začíná kružnicí

Nakreslí spojnici s jedním či více ohyby pod úhlem 90 stupňů a kružnicí v počátečním bodě. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši.

Ikona Spojnice začíná kružnicí

Spojnice začíná kružnicí

Spojnice končí kružnicí

Nakreslí spojnici s jedním či více ohyby pod úhlem 90 stupňů a kružnicí v koncovém bodě. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši.

Ikona Spojnice končí kružnicí

Spojnice končí kružnicí

Spojnice s kružnicemi

Nakreslí spojnici s jedním či více ohyby pod úhlem 90 stupňů a kružnicemi na obou koncích. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši.

Ikona Spojnice s kružnicemi

Spojnice s kružnicemi

Čárová spojnice

Nakreslí spojnici, která se ohýbá poblíž bodu spojení. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši. Chcete-li upravit délku čáry mezi ohybem a bodem spojení, klepněte na spojnici a přetáhněte bod ohybu.

Ikona Čárová spojnice

Čárová spojnice

Čárová spojnice začíná šipkou

Nakreslí spojnici, která se ohýbá poblíž bodu spojení a začíná šipkou. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši. Chcete-li upravit délku čáry mezi ohybem a bodem spojení, klepněte na spojnici a přetáhněte bod ohybu.

Ikona Čárová spojnice začíná šipkou

Čárová spojnice začíná šipkou

Čárová spojnice končí šipkou

Nakreslí spojnici, která se ohýbá poblíž bodu spojení a končí šipkou. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši. Chcete-li upravit délku čáry mezi ohybem a bodem spojení, klepněte na spojnici a přetáhněte bod ohybu.

Ikona Čárová spojnice končí šipkou

Čárová spojnice končí šipkou

Čárová spojnice šipky

Nakreslí spojnici, která se ohýbá poblíž bodu spojení a má šipku na obou koncích. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši. Chcete-li upravit délku čáry mezi ohybem a bodem spojení, klepněte na spojnici a přetáhněte bod ohybu.

Ikona Čárová spojnice se šipkami

Čárová spojnice šipky

Čárová spojnice začíná kružnicí

Nakreslí spojnici, která se ohýbá poblíž bodu spojení a začíná kružnicí. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši. Chcete-li upravit délku čáry mezi ohybem a bodem spojení, klepněte na spojnici a přetáhněte bod ohybu.

Ikona Čárová spojnice začíná kružnicí

Čárová spojnice začíná kružnicí

Čárová spojnice končí kružnicí

Nakreslí spojnici, která se ohýbá poblíž bodu spojení a končí kružnicí. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši. Chcete-li upravit délku čáry mezi ohybem a bodem spojení, klepněte na spojnici a přetáhněte bod ohybu.

Ikona Čárová spojnice končí kružnicí

Čárová spojnice končí kružnicí

Čárová spojnice s kružnicí

Nakreslí spojnici, která se ohýbá poblíž bodu spojení a má kružnice na obou koncích. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši. Chcete-li upravit délku čáry mezi ohybem a bodem spojení, klepněte na spojnici a přetáhněte bod ohybu.

Ikona Čárová spojnice s kružnicemi

Čárová spojnice s kružnicí

Přímá spojnice

Nakreslí přímou spojnici. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši.

Ikona Přímá spojnice

Přímá spojnice

Přímá spojnice začíná šipkou

Nakreslí přímou spojnici s šipkou na začátku. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši.

Ikona Přímá spojnice začíná šipkou

Přímá spojnice začíná šipkou

Přímá spojnice končí šipkou

Nakreslí přímou spojnici s šipkou na konci. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši.

Ikona Přímá spojnice končí šipkou

Přímá spojnice končí šipkou

Přímá spojnice se šipkou

Nakreslí přímou spojnici s šipkami na obou koncích. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši.

Ikona Přímá spojnice se šipkami

Přímá spojnice se šipkou

Přímá spojnice začíná kružnicí

Nakreslí přímou spojnici s kružnicí na začátku. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši.

Ikona Přímá spojnice začíná kružnicí

Přímá spojnice začíná kružnicí

Přímá spojnice končí kružnicí

Nakreslí přímou spojnici s kružnicí na konci. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši.

Ikona Přímá spojnice končí kružnicí

Přímá spojnice končí kružnicí

Přímá spojnice s kružnicí

Nakreslí přímou spojnici s kružnicemi na obou koncích. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši.

Ikona Přímá spojnice s kružnicemi

Přímá spojnice s kružnicí

Zakřivená spojnice

Nakreslí zakřivenou spojnici. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši.

Ikona Zakřivená spojnice

Zakřivená spojnice

Zakřivená spojnice začíná šipkou

Nakreslí zakřivenou spojnici s šipkou na začátku. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši.

Ikona Zakřivená spojnice začíná šipkou

Zakřivená spojnice začíná šipkou

Zakřivená spojnice končí šipkou

Nakreslí zakřivenou spojnici s šipkou na konci. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši.

Ikona Zakřivená spojnice končí šipkou

Zakřivená spojnice končí šipkou

Zakřivená spojnice se šipkou

Nakreslí zakřivenou spojnici s šipkami na obou koncích. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši.

Ikona Zakřivená spojnice se šipkami

Zakřivená spojnice se šipkou

Zakřivená spojnice začíná kružnicí

Nakreslí zakřivenou spojnici s kružnicí na začátku. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši.

Ikona Zakřivená spojnice začíná kružnicí

Zakřivená spojnice začíná kružnicí

Zakřivená spojnice končí kružnicí

Nakreslí zakřivenou spojnici s kružnicí na konci. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši.

Ikona Zakřivená spojnice končí kružnicí

Zakřivená spojnice končí kružnicí

Zakřivená spojnice s kružnicí

Nakreslí zakřivenou spojnici s kružnicemi na obou koncích. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši.

Ikona Zakřivená spojnice s kružnicemi

Zakřivená spojnice s kružnicí

Podpořte nás!