3D objekty

Otevře nástrojovou lištu 3D objekty. Objekty jsou trojrozměrné, s hloubkou, osvětlením a odrazy. Každý vložený objekt představuje samostatnou 3D skupinu. Pro úpravu skupiny můžete použít klávesu F3. Pro úpravu vlastností 3D objektů je možné otevřít dialog 3D efekty.

Ikonka

3D objekty

Ikona tipu

Chcete-li otočit 3D objekt kolem některé z jeho tří os, klepnutím vyberte objekt a po dalším klepnutí se zobrazí jeho rotační úchyty. Přetáhnutím úchytu v požadovaném směru objekt otočíte.


Krychle

Nakreslí vyplněnou krychli. Chcete-li nakreslit 3D kvádr, podržte při tažení klávesu Shift.

Ikonka

Krychle

Sféra

Nakreslí vyplněnou kouli. Chcete-li nakreslit 3D sféroid, podržte při tažení klávesu Shift.

Ikonka

Sféra

Válec

Nakreslí kruhový válec. Chcete-li nakreslit oválný válec, podržte při tažení klávesu Shift.

Ikonka

Válec

Kužel

Nakreslí kužel s kruhovou základnou. Chcete-li nakreslit kužel s oválnou základnou, podržte při tažení klávesu Shift.

Ikonka

Kužel

Jehlan

Nakreslí jehlan se čtvercovou základnou. Chcete-li nakreslit jehlan s obdélníkovou základnou, podržte při tažení klávesu Shift. Chcete-li jako základnu pyramidy definovat jiný tvar, otevřete dialog 3D efekty a klepněte na kartu Geometrie. V sekci Části zadejte počet stran víceúhelníku do pole Vodorovně a klepněte na zelený symbol zaškrtnutí.

Ikonka

Jehlan

Torus

Nakreslí prstencový objekt založený na kruhu. Chcete-li nakreslit torus založený na oválu, podržte při tažení klávesu Shift.

Ikonka

Torus

Plášť

Nakreslí část pláště koule. Chcete-li nakreslit plášť založený na oválu, podržte při tažení klávesu Shift.

Ikonka

Plášť

Polokoule

Nakreslí polokouli. Chcete-li nakreslit polovinu sféroidu, podržte při tažení klávesu Shift.

Ikonka

Polokoule

Skládání 3D objektů

Podpořte nás!