Křivka

Ikona Křivka na liště Kresba otevře nástrojovou lištu Čáry, s jejíž pomocí můžete přidávat do snímku čáry a tvary.

Pokud podržíte klávesu Shift, pohyb myši je omezen na násobky 45 stupňů. Pokud podržíte klávesu , nový bod nebude spojen s předchozím bodem. Tak můžete vytvářet objekty složené z nespojitých křivek. Pokud podržíte klávesu a nakreslíte menší objekt do většího objektu, který jste ještě neuzavřeli, menší objekt se odečte od větší, a tak se ve větším objeví díra.

Uzavřené tvary se automaticky vyplní podle pole Styl oblasti/Výplň na liště Čára a výplň.

Křivka, vyplněná

Nakreslí vyplněný uzavřený tvar, který je založen na Bézierově křivce. Klepněte na místo, kde chcete křivku začít, táhněte, uvolněte tlačítko myši a poté přesuňte ukazatel na místo, kde chcete křivku ukončit, a klepněte. Přesunutím ukazatele a klepnutím přidáte na křivku rovný úsek. Poklepání uzavře tvar.

Ikonka

Křivka, vyplněná

Mnohoúhelník, vyplněný

Nakreslí uzavřený tvar složený z rovných čar. Klepněte na místo, kde chcete mnohoúhelník začít, a táhnutím nakreslete čáru. Klepnutím určíte konec čáry a stejně pokračujte při určení zbývajících částí mnohoúhelníku. Poklepáním ukončíte kresbu mnohoúhelníku. Chcete-li omezit mnohoúhelník na úhly 45 stupňů, podržte při klepnutí klávesu Shift.

Ikonka

Mnohoúhelník, vyplněný

Mnohoúhelník (45°), vyplněný

Nakreslí uzavřený tvar složený z rovných čar, které jsou omezeny úhly 45 stupňů. Klepněte na místo, kde chcete mnohoúhelník začít, a táhnutím nakreslete čáru. Klepnutím určíte konec čáry a stejně pokračujte při určení zbývajících částí mnohoúhelníku. Poklepáním ukončíte kresbu mnohoúhelníku. Chcete-li nakreslit mnohoúhelník neomezený na úhly 45 stupňů, podržte při klepnutí klávesu Shift.

Ikonka

Mnohoúhelník (45°), vyplněný

Čára od ruky, vyplněná

Nakreslí čáru od ruky podle tažení ukazatele myši. Když uvolníte tlačítko myši, LibreOffice vytvoří uzavřený tvar tak, že nakreslí rovnou čáru z koncového do počátečního bodu. Tvar uvnitř čáry se vyplní aktuální barvou oblasti.

Ikonka

Čára od ruky, vyplněná

Křivka

Nakreslí hladkou Bezierovu křivku. Klepněte na místo, kde chcete křivku spustit, přetáhněte, uvolněte a přemístěte ukazatel na místo, kde chcete ukončit křivku a klikněte. Přesuňte ukazatel a znovu klikněte, chcete-li přidat do křivky segment přímky. Poklepáním ukončíte kreslení křivky. Chcete-li vytvořit uzavřený tvar, poklepejte na počáteční bod křivky. Oblouk křivky je určen vzdáleností, kterou přetáhnete.

Ikonka

Křivka

Mnohoúhelník

Nakreslí čáru složenou z rovných čar. Klepněte na místo, kde chcete mnohoúhelník začít, a táhnutím nakreslete čáru. Klepnutím určíte konec čáry a stejně pokračujte při určení zbývajících částí mnohoúhelníků. Poklepáním ukončíte kresbu čáry. Chcete-li vytvořit uzavřený tvar, poklepejte na počáteční bod.

Pokud stisknete klávesu klávesu Shift, budou nové body umísťovány tak, že úhly svírané sousedními stranami mnohoúhelníku budou násobky 45°.

V režimu Upravit body je možné interaktivně měnit jednotlivé body mnohoúhelníku.

Ikonka

Mnohoúhelník

Mnohoúhelník (45°)

Nakreslí čáru složenou z rovných čar, které jsou omezeny úhly 45 stupňů. Klepněte na místo, kde chcete mnohoúhelník začít, a táhnutím nakreslete čáru. Klepnutím určíte konec čáry a stejně pokračujte při určení zbývajících částí mnohoúhelníku. Poklepáním ukončíte kresbu čáry. Chcete-li vytvořit uzavřený tvar, podržte klávesu a poklepejte.

Ikonka

Mnohoúhelník (45°)

Čára od ruky

Nakreslí čáru od ruky tak, jak budete táhnout myší v aktuálním dokumentu. Čáru ukončíte uvolněním tlačítka myši. Pokud chcete nakreslit uzavřený tvar, uvolněte tlačítko myši v blízkosti počátečního bodu čáry.

Ikonka

Čára od ruky

Podpořte nás!