Elipsa

Pomocí Nástroje - Přizpůsobit - Nástrojové lišty můžete přidat ikonu Elipsy, která otevře nástrojovou lištu Dřívější kruhy a ovály.

Elipsa

Nakreslí na určené místo vyplněný ovál. Klepněte na místo, kde chcete nakreslit ovál, a poté jej táhněte do požadované velikosti. Chcete-li nakreslit kruh, podržte během tažení Shift.

Ikonka

Elipsa

Kruh

Nakreslí na určené místo vyplněný kruh. Klepněte na místo, kde chcete nakreslit kruh, a poté jej táhněte do požadované velikosti. Chcete-li nakreslit elipsu, podržte během tažení Shift.

Ikonka

Kruh

Eliptická výseč

Nakreslí vyplněný tvar, který je definován obloukem oválu a dvěma úsečkami ze středu. Chcete-li nakreslit výseč elipsy, natáhněte ovál do požadované velikosti a poté klepnutím určíte první úsečku. Poté přesuňte ukazatel myši na místo, kde chcete ukončit druhou úsečku, a klepněte. Nemusíte klepnout přímo na ovál. Chcete-li nakreslit kruhovou výseč, podržte během tažení Shift.

Ikonka

Eliptická výseč

Kruhová výseč

Nakreslí vyplněný tvar, který je definován obloukem kruhu a dvěma úsečkami ze středu. Chcete-li nakreslit výseč kruhu, natáhněte kruh do požadované velikosti a poté klepnutím určíte první úsečku. Poté přesuňte ukazatel myši na místo, kde chcete ukončit druhou úsečku, a klepněte. Nemusíte klepnout přímo na kruh. Chcete-li nakreslit eliptickou výseč, podržte během tažení Shift.

Ikonka

Kruhová výseč

Eliptická úseč

Nakreslí vyplněný tvar, který je definován obloukem oválu a jednou úsečkou. Chcete-li nakreslit úseč elipsy, natáhněte elipsu do požadované velikosti a poté klepnutím určíte počátek úsečky. Poté přesuňte ukazatel myši na místo, kde chcete úsečku ukončit, a klepněte. Nemusíte klepnout přímo na elipsu. Chcete-li nakreslit kruhovou úseč, podržte během tažení Shift.

Ikonka

Eliptická úseč

Kruhová úseč

Nakreslí vyplněný tvar, který je definován obloukem kruhu a jednou úsečkou. Chcete-li nakreslit úseč kruhu, natáhněte kruh do požadované velikosti a poté klepnutím určíte počátek úsečky. Poté přesuňte ukazatel myši na místo, kde chcete úsečku ukončit, a klepněte. Nemusíte klepnout přímo na kruh. Chcete-li nakreslit eliptickou úseč, podržte během tažení Shift.

Ikonka

Kruhová úseč

Elipsa, nevyplněná

Nakreslí na určené místo prázdnou elipsu. Klepněte na místo, kde chcete nakreslit elipsu a poté ji táhněte do požadované velikosti. Chcete-li nakreslit kruh, podržte během tažení Shift.

Ikonka

Elipsa, nevyplněná

Kruh, nevyplněný

Nakreslí na určené místo prázdný kruh. Klepněte na místo, kde chcete nakreslit kruh a poté jej táhněte do požadované velikosti. Chcete-li nakreslit elipsu, podržte během tažení Shift.

Ikonka

Kruh, nevyplněný

Eliptický koláč, nevyplněný

Nakreslí nevyplněný tvar, který je definován obloukem oválu a dvěma úsečkami ze středu. Chcete-li nakreslit výseč elipsy, natáhněte ovál do požadované velikosti a poté klepnutím určíte první úsečku. Poté přesuňte ukazatel myši na místo, kde chcete ukončit druhou úsečku, a klepněte. Nemusíte klepnout přímo na ovál. Chcete-li nakreslit kruhovou výseč, podržte během tažení Shift.

Ikonka

Eliptický koláč, nevyplněný

Kruhový koláč, nevyplněný

Nakreslí nevyplněný tvar, který je definován obloukem kruhu a dvěma úsečkami ze středu. Chcete-li nakreslit výseč kruhu, natáhněte kruh do požadované velikosti a poté klepnutím určíte první úsečku. Poté přesuňte ukazatel myši na místo, kde chcete ukončit druhou úsečku, a klepněte. Nemusíte klepnout přímo na kruh. Chcete-li nakreslit eliptickou výseč, podržte během tažení Shift.

Ikonka

Kruhový koláč, nevyplněný

Eliptická úseč, nevyplněná

Nakreslí nevyplněný tvar, který je definován obloukem oválu a jednou úsečkou. Chcete-li nakreslit úseč elipsy, natáhněte elipsu do požadované velikosti a poté klepnutím určíte počátek úsečky. Poté přesuňte ukazatel myši na místo, kde chcete úsečku ukončit, a klepněte. Nemusíte klepnout přímo na elipsu. Chcete-li nakreslit kruhovou úseč, podržte během tažení Shift.

Ikonka

Eliptická úseč, nevyplněná

Kruhová úseč, nevyplněná

Nakreslí vyplněný tvar, který je definován obloukem kruhu a dvěma úsečkami ze středu. Chcete-li nakreslit výseč kruhu, natáhněte kruh do požadované velikosti a poté klepnutím určíte první úsečku. Poté přesuňte ukazatel myši na místo, kde chcete ukončit druhou úsečku, a klepněte. Nemusíte klepnout přímo na kruh. Chcete-li nakreslit eliptickou výseč, podržte během tažení Shift.

Ikonka

Kruhová úseč, nevyplněná

Oblouk

Nakreslí v dokumentu oblouk. Chcete-li nakreslit oblouk, natáhněte ovál do požadované velikosti a poté klepnutím určete počáteční bod oblouku. Přesuňte ukazatel myši na místo, kde chcete oblouk ukončit a klepněte. Nemusíte klepnout přímo na ovál. Chcete-li nakreslit kruhový oblouk, podržte během tažení Shift.

Ikonka

Oblouk

Kruhový oblouk

Nakreslí v dokumentu kruhový oblouk. Chcete-li nakreslit oblouk, natáhněte kruh do požadované velikosti a poté klepnutím určete počáteční bod oblouku. Přesuňte ukazatel myši na místo, kde chcete oblouk ukončit a klepněte. Nemusíte klepnout přímo na kruh. Chcete-li nakreslit eliptický oblouk, podržte během tažení Shift.

Ikonka

Kruhový oblouk

Podpořte nás!