Text

Nástrojová lišta Text obsahuje ikony pro vložení různých druhů textových polí.

Text

Nakreslí textový rámec v dokumentu. Klepněte na požadované místo v dokumentu a napište nebo vložte text.

Ikonka

Text

Přizpůsobit text rámci

Nakreslí textový rámec do dokumentu. Velikost textu, který napíšete, se automaticky upravuje podle rozměrů rámce. Klepněte do dokumentu a napište nebo vložte text.

Ikonka

Přizpůsobit text rámci

Bubliny

Nakreslí čáru, která končí v obdélníkové bublině. Směr textu je vodorovný. Přetáhnutím úchytu můžete změnit velikost bubliny. Chcete-li změnit obdélníkovou bublinu na kulatou, přetáhněte největší rohový úchyt, když se ukazatel myši změní na ruku. Pro přidání textu klepněte na okraj bubliny a poté napište nebo vložte text.

Ikonka

Bubliny

Podpora asijských jazyků

Tyto příkazy jsou přístupné pouze tehdy, je-li povolena podpora pro asijské jazyky v - Jazyková nastavení - Jazyky.

Svislé bubliny

Ikona

Nakreslí čáru, která končí v obdélníkové bublině. Směr textu je svislý. Přetáhnutím úchytu je možné změnit velikost bubliny. Chcete-li změnit obdélníkovou bublinu na kulatou, přetáhněte největší rohový úchyt, když se ukazatel myši změní na ruku. Pro přidání textu klepněte na okraj bubliny a poté napište nebo vložte text. Je k dispozici jen při zapnuté podpoře asijských jazyků.

Svislý text

Ikona

Nakreslí textový rámec se svislou orientací textu. Klepněte do dokumentu a poté napište nebo vložte text. Také je možné natáhnout textový rámec do požadované velikosti. Je k dispozici jen při zapnuté podpoře asijských jazyků.

Přizpůsobit rozměr svislého textu rámci

>Nakreslí textové pole se svislou orientací textu na místě klepnutí nebo přetažení. Velikost textu, který napíšete, se automaticky upravuje podle rozměrů pole . (Je třeba povolit podporu asijského textu.). Klepněte do dokumentu a napište nebo vložte text. Také můžete textové pole natáhnout kurzorem a poté vložit text.

Ikona

Přizpůsobit rozměr svislého textu rámci

Podpořte nás!