Text

Nástrojová lišta Text obsahuje ikony pro vložení různých druhů textových polí.

Text

Nakreslí textový rámec v dokumentu. Klepněte na požadované místo v dokumentu a napište nebo vložte text.

Ikona

Text

Přizpůsobit text rámci

Nakreslí textový rámec do dokumentu. Velikost textu, který napíšete, se automaticky upravuje podle rozměrů rámce. Klepněte do dokumentu a napište nebo vložte text.

Ikona

Přizpůsobit text rámci

Bubliny

Nakreslí čáru, která končí v obdélníkové bublině. Směr textu je vodorovný. Přetáhnutím úchytu můžete změnit velikost bubliny. Chcete-li změnit obdélníkovou bublinu na kulatou, přetáhněte největší rohový úchyt, když se ukazatel myši změní na ruku. Pro přidání textu klepněte na okraj bubliny a poté napište nebo vložte text.

Ikona Bubliny

Bubliny

Podpora asijských jazyků

Tyto příkazy jsou přístupné pouze tehdy, je-li povolena podpora pro asijské jazyky v - Jazyky a národní prostředí - Obecné.

Svislé bubliny

Ikona Svislé bubliny

Nakreslí čáru, která končí v obdélníkové bublině. Směr textu je svislý. Přetáhnutím úchytu je možné změnit velikost bubliny. Chcete-li změnit obdélníkovou bublinu na kulatou, přetáhněte největší rohový úchyt, když se ukazatel myši změní na ruku. Pro přidání textu klepněte na okraj bubliny a poté napište nebo vložte text. Je k dispozici jen při zapnuté podpoře asijských jazyků.

Svislý text

Ikona Svislý text

Nakreslí textový rámec se svislou orientací textu. Klepněte do dokumentu a poté napište nebo vložte text. Také je možné natáhnout textový rámec do požadované velikosti. Je k dispozici jen při zapnuté podpoře asijských jazyků.

Přizpůsobit rozměr svislého textu rámci

Nakreslí textové pole se svislou orientací textu na místě klepnutí nebo přetažení. Velikost textu, který napíšete, se automaticky upravuje podle rozměrů pole . (Je třeba povolit podporu asijského textu.). Klepněte do dokumentu a napište nebo vložte text. Také můžete textové pole natáhnout kurzorem a poté vložit text.

Ikona Přizpůsobit rozměr svislého textu rámci

Přizpůsobit rozměr svislého textu rámci

Podpořte nás!