Lišta Záchytné body

Vloží záchytný bod nebo upraví jeho vlastnosti. Záchytný bod je volitelný bod, který můžete připojit k spojnici. Standardně LibreOffice automaticky umístí záchytný bod doprostřed každé strany ovládacího obdélníku pro každý objekt, který vytvoříte.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Click the Show Gluepoint Functions icon on the Drawing bar.

Icon Edit Gluepoints

Edit Gluepoints


Vytvoření vývojového diagramu

Vložit záchytný bod

Vloží záchytný bod na místo, kam klepnete.

Icon

Vložit bod

Výstup doleva

Připojí spojnici k levému okraji vybraného záchytného bodu.

Icon

Výstup doleva

Výstup nahoru

Připojí spojnici k hornímu okraji vybraného záchytného bodu.

Icon

Výstup nahoru

Výstup doprava

Připojí spojnici k pravému okraji vybraného záchytného bodu.

Icon

Výstup doprava

Výstup dolů

Připojí spojnici k dolnímu okraji vybraného záchytného bodu.

Icon

Výstup dolů

Relativní záchytný bod

Zachová relativní pozici vybraného záchytného bodu při změně velikosti objektu.

Icon

Relativní záchytný bod

Záchytný bod vodorovně vlevo

Když se změní velikost objektu, současný záchytný bod zůstane zachován u levého okraje objektu.

Icon

Záchytný bod vodorovně vlevo

Záchytný bod vodorovně uprostřed

Když se změní velikost objektu, současný záchytný bod zůstane zachován ke středu objektu.

Icon

Záchytný bod vodorovně uprostřed

Záchytný bod vodorovně vpravo

Když se změní velikost objektu, současný záchytný bod zůstane zachován u pravého okraje objektu.

Icon

Záchytný bod vodorovně vpravo

Záchytný bod svisle nahoře

Když se změní velikost objektu, současný záchytný bod zůstane zachován u horního okraje objektu.

Icon

Záchytný bod svisle nahoře

Záchytný bod svisle uprostřed

Když se změní velikost objektu, současný záchytný bod zůstane zachován u svislého středu okraje objektu.

Icon

Záchytný bod svisle uprostřed

Záchytný bod svisle dole

Když se změní velikost objektu, současný záchytný bod zůstane zachován u dolního okraje objektu.

Icon

Záchytný bod svisle dole

Podpořte nás!