Režim

Upraví tvar, orientaci a výplň vybraných objektů.

Ikonka

Transformace (pouze LibreOffice Draw)

Nástrojovou lištu Transformace otevřete volbou Zobrazit - Nástrojové lišty - Transformace. V LibreOffice Draw můžete také klepnout na šipku vedle ikony Transformace na liště Standardní.

Otočit

Otočí nebo zkosí vybrané 2D objekty kolem středového bodu. Přetáhněte rohový úchyt objektu ve směru, kterým jej chcete otočit. Pro zkosení objektu přetáhněte prostřední úchyt ve směru, kterým jej chcete zkosit.

Každý snímek má jen jeden středový bod. Poklepáním na objekt přesunete středový bod do středu objektu. Také můžete středový bod přetáhnout na nové místo na obrazovce a poté otočit objekt.

Ikona poznámky

Pokud vyberete skupinu obsahující 3D objekt, otočí se pouze 3D objekt. 3D objekt nemůžete zkosit, ale můžete jej otočit kolem osy X nebo Y přetažením středních úchytů.


Ikonka

Otočit

Překlopit

Překlopí vybraný objekt (objekty) okolo osy, kterou můžete umístit kdekoliv na snímku. Přetažením úchytu objektu okolo osy objekt překlopíte. Chcete-li změnit orientaci osy, přetáhněte jeden její konec na nové místo.

Ikonka

Překlopit

V 3D rotačním objektu

Převede vybraný 2D objekt nebo objekty na 3D objekt pomocí rotace okolo osy symetrie.

Přetažením osy symetrie na nové místo můžete změnit tvar převedeného objektu. Chcete-li změnit orientaci osy symetrie, přetáhněte jeden z konců. Klepnutím na objekt jej převedete do 3D.

Ikona

V 3D rotačním objektu

Umístit na kružnici (perspektivně)

Zdeformuje vybraný objekt tak, že jej obtočí kolem imaginární kružnice a přidá perspektivu. Vybraný objekt zdeformujete přetažením úchytu. Pokud není vybraný objekt mnohoúhelník nebo Bézierova křivka, budete před deformací dotázáni na změnu objektu na křivku.

Ikonka

Umístit na kružnici (perspektivně)

Umístit na kružnici (zkosit)

Zdeformuje vybraný objekt tak, že jej obtočí kolem imaginární kružnice. Vybraný objekt zdeformujete přetažením úchytu. Pokud není vybraný objekt mnohoúhelník nebo Bézierova křivka, budete před deformací dotázáni na změnu objektu na křivku.

Ikonka

Umístit na kružnici (zkosit)

Deformovat

Můžete přetáhnout úchyty vybraného objektu a změnit tak jeho tvar. Pokud není vybraný objekt mnohoúhelník nebo Bézierova křivka, budete před deformací dotázáni na změnu objektu na křivku.

Ikonka

Deformovat

Průhlednost

Aplikuje na vybraný objekt průhledný přechod. Čára průhlednosti představuje stupně šedi, černý úchyt odpovídá 0% průhlednosti a bílý úchyt odpovídá 100% průhlednosti.

Přetažením bílého úchytu můžete změnit směr přechodu průhlednosti. Přetažením černého úchytu změníte délku přechodu. Také můžete přetáhnout na úchyty barvy z lišty Barvy a změnit tak jejich hodnoty ve stupních šedi.

Ikona poznámky

Pro zobrazení Lišty barev zvolte Zobrazit - Nástrojové lišty - Lišta barev.


Ikonka

Průhlednost

Přechod

Upravuje výplň přechodem u vybraného objektu. Tento příkaz je k dispozici, pouze pokud jste vybraný objekt vyplnil ve Formát - Oblast. Přetažením úchytů čáry přechodu změníte směr přechodu nebo jeho délku. Také můžete na úchyty přetáhnout barvy z lišty Barva a změnit tak barvy přechodu.

Ikona poznámky

Pro zobrazení Lišty barev zvolte Zobrazit - Nástrojové lišty - Lišta barev.


Ikonka

Přechod

Podpořte nás!