Přiblížení

Zmenší nebo zvětší zobrazení aktuálního dokumentu. Klepnutím na šipku vedle ikony otevřete nástrojovou lištu Přiblížení.

Ikona Přiblížení

Přiblížení

Ikona Přiblížení ($[officename] Impress v zobrazení Osnova a Snímek)

Přiblížení (LibreOffice Impress v pohledu Osnova a Snímky)

Přiblížit

Zobrazí snímek ve dvojnásobné velikosti oproti současné.

Také můžete vybrat nástroj Přiblížit a natáhnout obdélník kolem oblasti, kterou chcete přiblížit.

Ikona Přiblížit

Přiblížit

Oddálit

Zobrazí snímek v poloviční velikosti oproti současné.

Ikona Oddálit

Oddálit

Přiblížení 100 %

Zobrazí snímek ve skutečné velikosti.

Ikona Přiblížení 100%

Přiblížení 100 %

Předchozí přiblížení

Vrátí zobrazení na předchozí přiblížení. Také můžete stisknout +čárka (,).

Ikona Předchozí přiblížení

Předchozí přiblížení

Následující přiblížení

Vrátí zpět příkaz Předchozí přiblížení. Také můžete použít klávesovou zkratku +tečka (.).

Ikona Následující přiblížení

Následující přiblížení

Celá stránka

Zobrazí na obrazovku celý snímek.

Ikona Náhled tisku

Celá stránka

Šířka stránky

Zobrazí celou šířku snímku. Horní a dolní okraj snímku nemusí být vidět.

Ikona Šířka stránky

Šířka stránky

Optimální zobrazení

Upraví přiblížení tak, aby byly viditelné všechny objekty na snímku.

Ikona Optimální zobrazení

Optimální zobrazení

Přiblížit objekt

Změní velikost zobrazení tak, aby se na obrazovce zobrazily všechny vybrané objekty.

Ikona Přiblížit objekt

Přiblížit objekt

Posun

Posune snímek v okně LibreOffice. Umístěte ukazatel na snímek a přetáhněte jej. Když uvolníte tlačítko myši, vybere se naposledy použitý nástroj.

Ikona Posun

Posun

Podpořte nás!