Aktuální snímek/vrstva

Zobrazí číslo aktuálního snímku a celkový počet snímků.

Ikona poznámky

V režimu vrstvy se zobrazí název vrstvy obsahující vybraný objekt.


Podpořte nás!