Aktuální velikost

Zobrazí X a Y pozici kurzoru a velikost vybraného objektu.

Stavový řádek používá stejné jednotky jako pravítka. Jednotky můžete nastavit pomocí - LibreOffice Impress - Obecné.

Podpořte nás!