Zobrazí nebo skryje .

Ve výchozím nastavení je umístěn v levé části pracovní plochy.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte .


Klepnutím pravým tlačítkem na vybraný náhled v panelu otevřete místní nabídku s příkazy.

Podpořte nás!