Připojení pro dálkové ovládání

Zobrazí všechna dostupná připojení pro dálkové ovládání prezentace.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Nejprve zaškrtněte pole Povolit dálkové ovládání v – LibreOffice Impress – Obecné.

Vyberte z nabídky Prezentace - Dálkové ovládání prezentace.


Nastavení připojení pro dálkové ovládání

Chcete-li použít připojení pro dálkové ovládání:

  1. Otevřete na mobilním zařízení aplikaci Impress Remote.

  2. Otevřete dialogové okno Dálkové ovládání prezentace.

  3. Vyberte zařízení ze seznamu.

  4. Zadejte číslo PIN zobrazené na zařízení a stisknutím Připojit připojení autorizujte.

Zařízení je nyní připojeno k počítači, aktuální prezentace se spustí v režimu prezentace a lze ji ovládat mobilním zařízením.

Odpojení od mobilního zařízení

  1. Otevřete dialogové okno Dálkové ovládání prezentace.

  2. Vyberte zařízení ze seznamu.

  3. Klepněte na Odstranit autorizaci klienta.

Podpořte nás!