Časování

Určí časování pro zvolený efekt v dialogovém okně Možnosti efektu.

Dialogové okno Časování animace

Spustit

Zobrazí možnosti pro spuštění efektu animace Dostupné jsou následující způsoby:

Prodleva

Určuje v sekundách dodatečnou prodlevu před spuštěním efektu.

Doba trvání

Určuje dobu trvání efektu.

Opakovat

Určuje, zda a jak se bude aktuální efekt opakovat. Zadejte počet opakování nebo vyberte ze seznamu:

Přetočit po ukončení přehrávání

Určuje, jestli se animovaný objekt vrátí do svého počátečního stavu poté, co animace skončí.

Animovat jako část sekvence po kliknutí

Určuje, zda se animace spustí jako součást běžné sekvence po klepnutí.

Spustit efekt po kliknutí na

Určuje, zda se animace spustí po klepnutí na stanovený tvar.

Vyberte název tvaru ze seznamu.

Podpořte nás!