Animace textu

Určí možnosti nastavení animace textu v dialogu Možnosti efektu.

Dialogové okno Animace textu

Seskupit text

Určuje, jakým způsobem se bude animovat více odstavců:

Automaticky po

Je-li vybráno „Seskupit text – Podle odstavců 1. úrovně“, odstavce se budou animovat jeden po druhém.

Zadejte dodatečnou prodlevu v sekundách, která se použije pro animaci dalších odstavců.

Animovat přiložený tvar

Zrušte zaškrtnutí tohoto pole, pokud chcete animovat pouze text, a nikoliv příslušný tvar.

V opačném pořadí

Odstavce se budou animovat v opačném pořadí.

Podpořte nás!