Efekt

Určí nastavení a další rozšiřující možnosti efektu v dialogu Možnosti efektu.

Nastavení

Nastavení některých efektů se může určit na kartě Efekt.

Směr

Určuje směr efektu.

Zrychlený start

Umožní provést začátek efektu vzrůstající rychlostí.

Zpomalený konec

Umožní provést konec efektu stále se zmenšující se rychlostí.

Rozšíření

Určí rozšíření pro vybraný efekt.

Dialogové okno Efekty animace

Zvuk

Vyberte zvuk z galerie nebo zvolte jednu z dalších položek.

Tlačítko zvuku

Přehraje zvuk.

Po animaci

Vyberte ze seznamu barvu zobrazenou po skončení animace nebo jiný způsob zakončení efektu.:

Barva ztmavení

Vyberte barvu ztmavení.

Animace textu

Vyberte způsob animace textu u aktuálního tvaru:

Prodleva mezi znaky

Určuje v procentech prodlevu mezi animacemi slov nebo písmen.

Podpořte nás!