Možnosti efektu

Určí další možnosti vybraného prvku v panelu Vlastní animace.

Ikona poznámky

Přiřaďte efekt k objektu a poté klepnutím na tlačítko Možnosti otevřete dialogové okno Možnosti efektu.


Dialogové okno obsahuje následující karty:

Efekt

Časování

Animace textu

Podpořte nás!