Odrážky a umístění

Nastaví pro seřazené a neseřazené seznamy možnosti odsazení, rozestupů a zarovnání pro symboly seznamu, jakými jsou odrážky nebo číslování.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Vyberte text a zvolte Formát - Odrážky a číslování.

Z místní nabídky:

Vyberte text a zvolte Odrážky a číslování.

Z rozhraní s kartami:

Na kartě Domů dlouze klepněte na Seřazený nebo Neseřazený seznam a vyberte Přizpůsobit.

Z nástrojových lišt:

Ikona Odrážky a číslování

Odrážky a číslování

Výchozí odrážka Výchozí číslování

Dlouze klepněte a vyberte Přizpůsobit.

Z postranní lišty:

V části Seznamy na kartě Vlastnosti dlouze klepněte na Seřazený nebo Neseřazený seznam a vyberte Přizpůsobit.


Úroveň

Vyberte úrovně, které si přejete upravit. Chcete-li možnosti použít na všechny úrovně, vyberte „1-10“.

Vlastnosti

Typ

Vyberte typ seznamu: neseřazený se znakem odrážky, neseřazený s obrázkem odrážky nebo seřazený se zvoleným schématem číslování.

Znak

Vyberte znak pro neseřazený seznam.

Začít od

U seřazených seznamů vyberte hodnotu pro jeho první položku.

Barva

Vyberte barvu znaku pro seřazené a neseřazené seznamy. Barva se netýká seznamů s obrázkem odrážky.

Oddělovač

U seřazených seznamů nastavte text, který se zobrazí před a za schématem číslování.

Před

Zadejte text, který se má zobrazit před číslováním.

Za

Zadejte text, který se má zobrazit za číslováním.

Velikost

Nastavte velikost znaku a grafické odrážky vzhledem k velikosti písma odstavce.

Šířka

Zadejte šířku znaku grafické odrážky.

Výška

Zadejte výšku znaku grafické odrážky.

Zachovat poměr

Zaškrtnutím tohoto pole zachováte u grafické odrážky poměr výšky a šířky.

Rel. velikost:

V případě neseřazených a seřazených seznamů nastavte relativní velikost znaku seznamu. Relativní velikost se týká i textu Před a Za.

Umístění

Odsazení

Zadejte vzdálenost od levého okraje vnějšího objektu k začátku všech řádků v seznamu.

Šířka

Zadejte nebo vyberte šířku prvku seznamu.

note

Nastavení šířky může být přepsáno celkovou šířkou prvků Před, Za a znaků číslování.


Relativní

Relativně k horní úrovni seznamu. Zadaná hodnota se přidá k hodnotě tohoto pole na předcházející úrovni. Pokud je na úrovni seznamu 1 nastavené „Odsazení: 20 mm“ a na úrovni seznamu 2 nastavené „Odsazení: 10 mm relativně“, skutečné odsazení pro úroveň 2 bude 30 mm.

Zarovnání

Vyberte zarovnání číslování seřazeného seznamu v prostoru daném nastavením možnosti Šířka.

Rozsah

Použije změny na .

Výběr

Použije změny na výběr.

Použít na předlohu

Klepnutím použijete změny na všechny , které používají aktuální předlohu .

Náhled

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

Podpořte nás!