Složit

Složí dva a více objektů do jediného tvaru. Na rozdíl od seskupení složené objekty zdědí vlastnosti od nejnižšího objektu v pořadí. Složené objekty můžete rozdělit, ale ztratíte tím původní vlastnosti objektu.

Při složení objektů jsou všechny nakreslené objekty nahrazeny Beziérovými křivkami a tam, kde se objekty překrývají vzniknou prázdné oblasti.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Tvar - Složit (pouze LibreOffice Draw)

Vyberte dva nebo více objektů, otevřte místní nabídku a zvolte Složit.


Podpořte nás!