Na obrysy

Převede vybraný objekt na mnohoúhelník nebo skupinu mnohoúhelníků. Pokud se při převodu vytvoří skupina mnohoúhelníků (například při převodu textového objektu), stiskem F3 vstoupíte do skupiny, abyste mohli jednotlivé mnohoúhelníky vybírat.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Tvar - Převést - Na obrys (pouze LibreOffice Draw)

Otevřete místní nabídku vybraného objektu a zvolte Převést - Na obrys


Po převedení čáry nebo textového objektu na obrys ho již nemůžete dále upravovat standardním způsobem. Avšak obrys lze stále upravit jako libovolný jiný mnohoúhelník, tj. včetně použití Upravit – Body pro změnu jeho tvaru.

Podpořte nás!