Převést na 3D rotační objekt

Vytvoří třetí rozměr otočením vybraného objektu kolem jeho svislé osy.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Tvar - Převést - Na 3D rotační objekt (pouze LibreOffice Draw)

Otevřete místní nabídku vybraného objektu a zvolte Převést - Na 3D rotační objekt


Vybraný objekt je nejprve převeden na obrys a až poté na 3D objekt.

Podpořte nás!