Převést do 3D

Převede vybraný objekt na třídimenzionální (3D) objekt.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Tvar - Převést - Na 3D (pouze LibreOffice Draw)

Otevřete místní nabídku vybraného objektu a zvolte Převést - Na 3D


Vybraný objekt je nejprve převeden na obrys a až poté na 3D objekt.

Pokud vyberete dva či více objektů a převedete je do 3D, je výsledkem skupina 3D objektů, která se bude chovat jako objekt jediný. Objekt ve skupině můžete upravit volbou . Pokud chcete práci se skupinou ukončit, zvolte .

Ikona poznámky

Převedení skupiny objektů do 3D neovlivní jejich vzájemné pořadí.


Ikona tipu

Stisknutím F3 rychle vstoupíte do skupiny a pomocí +F3 skupinu opustíte.


Převést na 3D můžete také rastrové a vektorové obrázky. LibreOffice zpracuje při převodu do 3D rastry jako obdélníky a vektorovou grafiku jako skupinu mnohoúhelníků.

Převedeny mohou být také objekty kresby, které obsahují text.

Na převedený objekt je možné použít 3D efekt.

Podpořte nás!