Na mnohoúhelník

Převede vybraný objekt na mnohoúhelník, což je uzavřený objekt ohraničený rovnými čarami. Vzhled objektu se nezmění. Pokud chcete, můžete změny zobrazit tím, že klepnete pravým tlačítkem a zvolíte Upravit body.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Tvar - Převést - Na mnohoúhelník (pouze LibreOffice Draw)

Otevřete místní nabídku vybraného objektu a zvolte Převést - Na mnohoúhelník


Převod rastrových obrázků na vektorovou grafiku

Dialogové okno Na mnohoúhelník

Převést na mnohoúhelník

Při převodu rastrového obrázku na mnohoúhelník je nutné zadat následující možnosti. Převedený obrázek bude vytvořen ze sady mnoha malých barevných mnohoúhelníků.

Nastavení

Nastaví možnosti převodu obrázku.

Počet barev:

Zadejte výsledný počet barev převedeného obrázku. LibreOffice vytvoří pro každou barvu vlastní mnohoúhelník.

Redukce bodů

Odstraní barevné mnohoúhelníky, které jsou menší než zadaná hodnota v pixelech.

Zaplnit mezery

Vyplní mezery v barvách, které vznikly při použití redukce bodů.

Velikost dlaždice

Zadejte velikost výplně pozadí.

Zdrojový obrázek:

Náhled originálu.

Vektorový obrázek:

Náhled převedeného obrázku. Vytvoříte ho klepnutím na Náhled.

Průběh

Zobrazí stav převodu.

Náhled

Zobrazí náhled obrázku, který chcete převést, bez aplikování změn.

Podpořte nás!