Převést

Možnosti převodu vybraného objektu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Tvar - Převést (pouze LibreOffice Draw).

Otevřete místní nabídku zvoleného objektu a zvolte Převést


Na křivku

Převede vybraný objekt na Beziérovu křivku.

Na mnohoúhelník

Převede vybraný objekt na mnohoúhelník, což je uzavřený objekt ohraničený rovnými čarami. Vzhled objektu se nezmění. Pokud chcete, můžete změny zobrazit tím, že klepnete pravým tlačítkem a zvolíte Upravit body.

Na obrysy

Převede vybraný objekt na mnohoúhelník nebo skupinu mnohoúhelníků. Pokud se při převodu vytvoří skupina mnohoúhelníků (například při převodu textového objektu), stiskem F3 vstoupíte do skupiny, abyste mohli jednotlivé mnohoúhelníky vybírat.

Převést do 3D

Převede vybraný objekt na třídimenzionální (3D) objekt.

Převést na 3D rotační objekt

Vytvoří třetí rozměr otočením vybraného objektu kolem jeho svislé osy.

Na rastr

Převede vybraný objekt na rastr (mřížka pixelů tvořící obrázek).

Na metasoubor

Převede vybraný objekt na metasoubor - Windows Metafile Format (WMF), který obsahuje jak rastrová, tak vektorová data.

Podpořte nás!