Vlastní prezentace

Určí snímky vlastní prezentace z aktuální prezentace. Snímky můžete vybírat tak, abyste oslovili posluchače požadovaným způsobem. Můžete vytvořit libovolný počet vlastních prezentací.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Prezentace - Vlastní prezentace


Vytvoření vlastní prezentace

Dialogové okno Vlastní prezentace

Název prezentace

Zobrazí seznam všech dostupných vlastních prezentací.

Pro vytvoření vlastní prezentace klikněte na Nová.

Použít vlastní prezentaci

Po klepnutí na Spustit spustí vlastní prezentaci. Jinak se spustí celá prezentace.

Pro spuštění vlastní prezentace:

  1. Klepněte na prezentaci v seznamu, a poté zvolte Použít vlastní prezentaci.

  2. Klepněte na Spustit.

Nová

Vytvoří vlastní prezentaci.

Upravit

Přidá, odstraní nebo změní uspořádání snímků, případně změní název vybrané vlastní prezentace.

Odstranit

Bez nutnosti potvrzení odstraní vybraný prvek nebo prvky.

Kopírovat

Vytvoří kopii vybrané vlastní prezentace. Její název můžete změnit klepnutím na Upravit.

Spustit

Spustí prezentaci. Chcete-li spustit vlastní prezentaci, ujistěte se, že je vybráno Použít vlastní prezentaci.

Zavřít

Zavře dialogové okno a uloží všechny změny.

Podpořte nás!