Vlastní prezentace

Určí snímky vlastní prezentace z aktuální prezentace. Snímky můžete vybírat tak, abyste oslovili posluchače požadovaným způsobem. Můžete vytvořit libovolný počet vlastních prezentací.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Prezentace - Vlastní prezentace.


Dialogové okno Vlastní prezentace

tip

Podrobnosti o nastavení vlastní prezentace naleznete na stránce Vytvoření vlastní prezentace.


Seznam vlastních prezentací

Zobrazuje seznam všech v dokumentu dostupných vlastních prezentací.

Pro vytvoření vlastní prezentace klikněte na Nová.

Pro spuštění vlastní prezentace:

  1. Vyberte vlastní prezentaci ze seznamu.

  2. Klepněte na Spustit.

Nová

Vytvoří vlastní prezentaci.

Upravit

Přidá, odstraní nebo změní uspořádání snímků, případně změní název vybrané vlastní prezentace.

Odstranit

Bez nutnosti potvrzení odstraní vybraný prvek nebo prvky.

Kopírovat

Vytvoří kopii vybrané vlastní prezentace. Její název můžete změnit klepnutím na Upravit.

Spustit

Spustí vybranou vlastní prezentaci.

Zavřít

Zavře dialogové okno a uloží všechny změny.

Podpořte nás!