Nastavení prezentace

Určí nastavení prezentace, včetně snímku, kterým začíná, způsobu přecházení mezi snímky, druhu prezentace a nastavení ukazatele.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Prezentace - Nastavení prezentace.


Dialogové okno Prezentace

Oblast

Určí, které snímky budou zařazeny do prezentace.

Všechny snímky

Zahrne všechny snímky v prezentaci.

Od:

Zadejte číslo prvního snímku.

Vlastní prezentace

Spustí vlastní prezentaci v pořadí určeném v nastavení Prezentace - Vlastní prezentace.

Režim prezentace

Vyberte druh prezentace.

Celá obrazovka

Snímek je zobrazen na celou obrazovku.

V okně

Prezentace je spuštěna v okně programu LibreOffice.

Opakovat po

Znovu spustí prezentaci po zadaném intervalu pauzy. Mez počátečním a koncovým snímkem je zobrazen snímek pauzy. Stiskněte klávesu Esc pro pozastavení prezentace.

Délka pauzy

Zadejte interval pauzy pro prezentaci než se prezentace znovu spustí. Pokud zadáte nulu prezentace se spustí okamžitě, bez zobrazení snímku pauzy.

Zobrazit logo

Zobrazí při pauze logo LibreOffice. Logo se nedá změnit.

Možnosti

Měnit snímky ručně

Je-li toto pole zaškrtnuto, snímky se nebudou posouvat automaticky.

Viditelný ukazatel myši

Zobrazí během prezentace ukazatel myši.

Ukazatel myši jako pero

Změní ukazatel myši na pero, se kterým můžete během prezentace na snímky kreslit.

note

Vše, co perem napíšete, zůstane na snímcích zachováno i po ukončení prezentace. Vlastnosti pera lze změnit příkazem Šířka pera nebo Změnit barvu pera v místní nabídce spuštěné prezentace.


Animace povoleny

V průběhu promítání zobrazí všechny snímky animovaných souborů GIF. Pokud není tato možnost zvolena, bude zobrazen pouze první snímek animovaného souboru GIF.

Měnit snímky klepnutím na pozadí

Postoupí na další snímek, pokud klepnete na pozadí snímku.

Prezentace vždy v popředí

Okno LibreOffice se během prezentace bude zobrazovat nad ostatními okny. Během prezentace se před prezentací nezobrazí žádný jiný program.

Více monitorů

Pro prezentaci je ve výchozím nastavení použit primární monitor. Pokud je aktuální plocha zobrazena na více než jednom monitoru, je možné určit který monitor bude použit pro prezentaci v režimu přes celou obrazovku. Pokud je aktuální plocha roztažena pouze přes jeden monitor nebo pokud systém více monitorů nepodporuje, další monitor není možné vybrat.

Zobrazení prezentace

Vyberte monitor, který bude použit pro zobrazení prezentace v režimu přes celou obrazovku.

Pokud systém umožňuje roztáhnout okno přes všechny monitory, je možné vybrat také možnost „Všechny monitory“. V tomto případě bude prezentace roztažena přes všechny dostupné monitory.

note

Tato nastavení jsou uložena v uživatelské konfiguraci, ne uvnitř dokumentu.


Podpořte nás!