Interakce

Určuje, jak se daný objekt zachová, pokud na něj během prezentace klepnete.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Interakce.

Na nástrojové liště Standardní klepněte na

Ikona Interakce

Interakce


Akce při klepnutí myší

Určí akci, která se spustí, pokud na vybraný objekt během prezentace klepnete. Akce můžete také přiřadit seskupením objektů.

Žádná akce

Nenastane žádná akce.

Přejít na předchozí snímek

Posune se o jeden snímek zpět v prezentaci.

Přejít na následující snímek

Posune se o jeden snímek vpřed v prezentaci.

Přejít na první snímek

Přejde na první snímek prezentace.

Přejít na poslední snímek

Přejde na poslední snímek prezentace.

Přejít na stránku nebo objekt

Přejde na zadaný snímek nebo pojmenovaný objekt ve snímku.

Cíl

Zobrazuje seznam snímků a objektů, které můžete vybrat.

Snímek/objekt

Zadejte jméno snímku či objektu, který chcete vyhledat.

Najít

Vyhledá určitý snímek nebo objekt.

Přechod na soubor

Otevře a zobrazí soubor během prezentace. Pokud vyberete jako cílový soubor dokument LibreOffice, můžete také určit stránku, na které bude otevřen.

Dokument

Určete umístění cílového dokumentu.

Dokument

Zadejte cestu k souboru, který chcete otevřít, nebo pro jeho vyhledání klepněte na tlačítko Procházet.

Procházet

Určete umístění souboru, který chcete otevřít.

Přehrát zvuk

Přehraje zvukový soubor.

Zvuk

Určete umístění zvukového souboru.

Zvuk

Zadejte cestu ke zvukovému souboru, který chcete otevřít, nebo klepněte na Procházet pro jeho vyhledání.

Procházet

Určete umístění zvukového souboru, který chcete přehrát.

note

Pokud jste zvukové soubory nenainstalovali spolu s LibreOffice, můžete je získat tím, že znovu spustíte instalaci LibreOffice a vyberete zde volbu Upravit.


Přehrát

Přehraje vybraný zvukový soubor.

Spustit program

Spustí program během prezentace.

Program

Program

Zadejte cestu k programu, který chcete spustit, nebo klepněte na Najít pro vyhledání programu.

Procházet

Vyhledá program, který chcete spustit.

Spustit makro

Spustí makro při prezentaci.

Makro

Makro

Zadejte cestu k makru, které chcete spustit, nebo klepněte na Procházet pro vyhledání makra.

Procházet

Určete umístění makra, které chcete spustit.

Ukončit prezentaci

Ukončí prezentaci.

Spustit akci přidruženou k objektu

Pro vložené objekty OLE můžete zvolit „Spustit akci přidruženou k objektu“.

Upravit

Otevře objekt v režimu úprav.

Podpořte nás!