Animace

Vytvoří v aktuálním snímku vlastní animaci. Pro animaci můžete použít pouze existující objekty.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Animovaný obrázek.


tip

Můžete kopírovat a vkládat animace do dokumentů LibreOffice Writer.


Animace

Zobrazí náhled objektů v animaci. Také můžete stisknout tlačítko Přehrát pro spuštění animace.

Přejde na první obrázek animační sekvence.

Ikona

První obrázek

Přehraje animaci pozpátku.

Ikona

Zpět

Zastaví přehrávání animace.

Ikona

Zastavit

Přehraje animaci.

Ikona

Přehrát

Přejde na poslední obrázek v animaci.

Ikona

Poslední obrázek

Číslo obrázku

Zobrazuje pozici vybraného obrázku v sekvenci animace. Pokud si přejete zobrazit jiný obrázek, zadejte jeho číslo nebo klepněte na šipky nahoru a dolů.

Doba trvání

Zadejte čas v sekundách, po který se aktuální obrázek zobrazí. Toto nastavení je přístupné, pouze pokud vyberete Rastrový objekt v poli Skupina animace."

Počet opakování

Zadejte, kolikrát chcete animaci přehrát. Pokud si ji přejete opakovat nepřetržitě, zvolte Max.

Obrázek

Přidá nebo odebere objekty z animace.

Použít objekt

Přidá vybraný objekt či objekty jako samostatný obrázek.

Ikona

Použít objekt

Použít objekty jednotlivě

Přidá obrázek ke každému vybranému objektu. Pokud vyberete seskupený objekt, obrázek se přiřadí ke všem objektům ve skupině.

Také můžete vybrat animaci, např. animovaný GIF, a klepnout na jeho ikonu jej otevřít pro úpravy. Jakmile úpravy animace dokončíte, klepnutím na Vytvořit vložíte nově vytvořenou animaci do prezentace.

Ikona

Použít objekty jednotlivě

Smazat aktuální obrázek

Smaže aktuální obrázek ze sekvence animace.

Ikona

Smazat aktuální obrázek

Smazat všechny obrázky

Smaže z animace všechny obrázky.

Ikona

Smazat všechny obrázky

Počet

Počet obrázku v animaci celkem.

Skupina animace

Nastaví vlastnosti objektů v animaci.

Skupinový objekt

Sloučí objekty do jednoho, takže mohou být posouvány jako skupina. Jednotlivé objekty můžete i nadále libovolně upravovat poklepáním na skupinu ve snímku.

Rastrový objekt

Sloučí všechny vybrané obrázky do jednoho.

Zarovnání

Zarovná obrázky v animaci.

Vytvořit

Vloží animaci do aktuálního snímku.

Podpořte nás!