Přechody snímků

Definuje speciální efekty pro přechody mezi snímky při prohlížení prezentace.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Zobrazit - Přechod mezi snímky.


Ikona tipu

Chcete-li použít stejný efekt přechodu snímku pro více snímků, přepněte do Pořadače snímků, vyberte snímky a potom zvolte Snímek - Přechod mezi snímky.


Přechod mezi snímky

Vyberte přechod mezi snímky, který chcete pro vybrané snímky použít.

Varianta

Vyberte variantu přechodu. Tento seznam je k dispozici pouze pro některé přechody.

Doba trvání

Nastaví dobu trvání přechodu mezi snímky.

Zvuk

Zobrazí seznam zvuků, které lze přehrát během přechodu mezi snímky.

Opakovat do dalšího zvuku

Vyberte pro neustálé opakování zvuku až do spuštění nového zvukového efektu.

Další snímek

Určuje, jakým způsobem bude spuštěn další snímek.

Při kliknutí myší

Vyberte pro posun snímku klepnutím myši.

Automaticky po

Vyberte pro automatický posun snímku v zadaném časovém intervalu. Hodnotu intervalu zadávejte v sekundách.

Použít přechod na všechny snímky

Použije vybraný přechod snímku na všechny snímky v prezentaci.

Přehrát

Zobrazí náhled vybraného přechodu.

Automatický náhled

Vyberte, pokud chcete v dokumentu automaticky zobrazovat přechody mezi snímky.

Podpořte nás!