Za objekt

Pořadí objektů změníte tahem vybraného objektu za objekt, který jste si určili. Umístění objektu na obrazovce se přitom nezmění.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Tvar - Uspořádat - Za objekt (jen LibreOffice Draw)

Otevřete místní nabídku vybraného objektu a zvolte Uspořádat - Za objekt

Na liště Kresba otevřete nástrojovou lištu Uspořádat a klepněte na:

Ikonka

Za objekt


Vyberte objekt nebo objekty, které chcete přesunout za objekt, klepněte pravým tlačítkem a zvolte Uspořádat - Za objekt, a poté klepněte na objekt ve snímku.

Ikona poznámky

Uspořádání objektů ovlivní způsob jejich řazení v celém dokumentu.


Podpořte nás!