Za objekt

Pořadí objektů změníte tahem vybraného objektu za objekt, který jste si určili. Umístění objektu na obrazovce se přitom nezmění.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Tvar - Uspořádat - Za objekt

Z místní nabídky:

Zvolte Uspořádat - Za objekt

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Domů - Uspořádat - Za objekt

Z nástrojových lišt:

Ikona Za objekt

Za objekt


Vyberte objekt nebo objekty, které chcete přesunout za objekt, klepněte pravým tlačítkem a zvolte Uspořádat - Za objekt, a poté klepněte na objekt ve snímku.

note

Uspořádání objektů ovlivní způsob jejich řazení v celém dokumentu.


Podpořte nás!