Uspořádat

Změní pořadí vybraných objektů.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Z místní nabídky:

Zvolte Uspořádat.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte kartu Obrázek.

Zvolte kartu Objekt.

Z nástrojových lišt:

Ikona Uspořádat

Uspořádat


Výběr objektů vespod

Přenést do popředí

Přesune vybraný objekt před všechny ostatní objekty.

Přenést blíž

Přesune vybraný objekt o jednu úroveň výše, takže je blíže vrcholu zásobníku.

Odsunout dál

Přesune vybraný objekt o jednu úroveň dolů, takže je blíže dnu zásobníku.

Odsunout do pozadí

Přesune vybraný objekt za všechny ostatní objekty.

Před objekt

Pořadí objektů změníte tahem vybraného objektu před objekt, který jste si určili. Umístění objektu na obrazovce se přitom nezmění

Za objekt

Pořadí objektů změníte tahem vybraného objektu za objekt, který jste si určili. Umístění objektu na obrazovce se přitom nezmění.

Přehodit

Obrátí pořadí všech vybraných objektů.

Podpořte nás!