Spojnice

Nastaví vlastnosti spojnic.

Typ

Zobrazí seznam spojnic, které jsou dostupné. K dispozici jsou čtyři typy spojnic: běžná, čárová, přímá a zakřivená.

Zkosení čáry

Určí zkosení čáry spojnice, v náhledu ihned uvidíte výsledek.

Čára 1

Zadejte hodnotu zkosení pro čáru 1.

Čára 2

Zadejte hodnotu zkosení pro čáru 2.

Čára 3

Zadejte hodnotu zkosení pro čáru 3.

Vzdálenost čar

Nastaví vzdálenosti čar pro spojnice.

Vodorovný počátek

Zadejte vodorovnou vzdálenost pro počátek spojnice.

Svislý počátek

Zadejte svislou vzdálenost pro počátek spojnice.

Vodorovný konec

Zadejte vodorovnou vzdálenost pro konec spojnice.

Svislý konec

Zadejte svislou vzdálenost pro konec spojnice.

Obnovit směrování

Vrátí nastavení zkosení čáry zpět na výchozí. (Tento příkaz je k dispozici pouze v místní nabídce.)

Podpořte nás!