Kótování

Změní délku, měřítko a další vlastnosti vybraných kótovacích čar.

note

Chcete-li upravit styl čáry nebo styl šipek či kótovacích čar, zvolte Formát - Čára.


Pro přístup k tomuto příkazu...

V místní nabídce kótovací čáry zvolte Rozměry.

Na nástrojové liště Čáry a šipky klepněte na ikonu Kótovací čára.

Ikona Kótovací čára

Kótovací čára


Kótovací čára je vždy vložena do vrstvy zvané Kótovací čáry. Pokud zrušíte zaškrtnutí viditelnosti vrstvy v jejích vlastnostech, kótovací čáry v kresbě neuvidíte.

Čára

Nastaví vlastnosti odstupu kótovacích čar a vodítek, vzhledem k sobě samým a základnímu řádku.

Vzdálenost čáry

Určí vzdálenost mezi kótovací čarou a základním řádkem (odstup od čáry = 0).

Převis vodítka

Určí jednotně délku pravého a levého vodítka od základní čáry (odstup od čáry = 0). Kladné hodnoty prodlouží vodítka nad základní řádek a záporné vytvoří odstup vodítek od základního řádku.

Vzdálenost vodítka

Určí odstup pravého a levého vodítka začínajících od kótovací čáry ke kótovanému objektu. Kladné hodnoty vytvoří mezeru mezi vodítkem a objektem, záporné hodnoty vytvoří přetah kótovacích čar.

Levé vodítko

Určí délku levého vodítka, které začíná od kótovací čáry. Kladné hodnoty prodlouží vodítko směrem ke (přes) kótovaný objekt a záporné udávají odstup od kótovaného objektu.

Pravé vodítko

Určí délku pravého vodítka, které začíná od kótovací čáry. Kladné hodnoty prodlouží vodítko směrem ke (přes) kótovaný objekt a záporné udávají odstup od kótovaného objektu.

Měřit pod objektem

Obrátí nastavení zadané v poli čára.

Desetinná místa

Určí počet desetinných míst použitých v zobrazení vlastností čáry.

Legenda

Nastaví vlastnosti popisku kótování.

Umístění textu

Určí umístění kótovacího textu vzhledem ke kótovací čáře a vodítkům.

warning

Pole Automaticky svisle a Automaticky vodorovně nesmí být zaškrtnuta, jinak nemůžete určit Umístění textu.


Automaticky svisle

Určí optimální vzdálenost textu nad kótovací čarou.

Automaticky vodorovně

Určí optimální vzdálenost textu mezi vodítky kótovací čáry.

Zobrazit měrné jednotky

Zobrazí nebo skryje měrné jednotky. Výběr jednotek můžete provést ze seznamu.

Rovnoběžně s čárou

Zobrazí text rovnoběžně nebo v pravém úhlu ke kótovací čáře.

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

Podpořte nás!