Pole

Seznam nejpoužívanějších polí, které můžete vkládat do snímku.

Pokud ve snímku chcete upravit pole, vyberte ho a zvolte příkaz Upravit – Pole.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Pole


Datum (neměnné)

Vloží pole s aktuálním datem do snímku. Datum již poté neaktualizuje.

Datum (proměnné)

Vloží aktuální datum do snímku jako proměnné pole. Datum je automaticky aktualizováno při každém otevření souboru.

Čas (neměnný)

Vloží aktuální čas do snímku jako neměnné pole. Tento časový údaj se pak již neaktualizuje.

Čas (proměnný)

Vloží aktuální čas do snímku jako proměnné pole. Čas je pak automaticky aktualizován při každém znovunačtení souboru.

Autor

Vloží do aktivního snímku příjmení a křestní jméno uvedené v uživatelských údajích LibreOffice.

Číslo stránky

Vloží do aktuálního snímku nebo stránky číslo stránky. Chcete-li vložit čísla stránek do všech snímků, zvolte Zobrazit - Předloha a vložte pole číslo stránky. Chcete-li změnit formát čísla, zvolte kartu - Vlastnosti - Stránka a poté vyberte formát ze seznamu v části Nastavení rozvržení.

Název souboru

Vloží jméno aktivního souboru, jméno se zobrazí pouze pokud soubor uložíte.

Podpořte nás!