Vložit /Objekty ze souboru

Umožní vám vložit celý soubor nebo jen jeho část.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte

Na nástrojové liště Vložit klepněte na

Ikona Vložit snímek ze souboru


Dialogové okno Vložit ze souboru

Pro vložení vybrané části souboru:

  1. Klepněte na znaménko plus vedle souboru a vyberte prvky, které chcete vložit. Podržte pro přidání jednotlivých souborů nebo Shift pro výběr více souborů za sebou.

  2. Pokud chcete vložit text jako odkaz, zvolte Odkaz.

  3. Klepněte na OK.

  4. V okně výzvy vyberte Ano pro přizpůsobení velikosti prvků snímku nebo Ne pro zachování originální velikosti prvků.

Odkaz

Vloží soubor nebo části souboru jako odkazy, které se automaticky obnoví, pokud se zdrojový soubor změní.

Smazat nepoužitá pozadí

Předlohy stránky, které se nepoužily, nebudou vloženy.

Podpořte nás!