Záchytný bod / vodítko

Vloží záchytný bod nebo vodítko, které umožňují rychle zarovnávat objekty. Záchytné body a vodítka se při tisku nezobrazují.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Vložit záchytný bod / vodítko (pouze LibreOffice Draw).

Otevřete místní nabídku a zvolte Vložit záchytný bod / vodítko


tip

Vodítko vytvoříte přetažením z pravítka na stránku. Odstraníte jej přetažením zpět na pravítko.


Chcete-li uchytit objekt, nakreslete jej nebo přesuňte k záchytnému bodu nebo vodítku.

Rozsah přichytávání nastavíte volbou v dialogovém okně Možnosti.

Dialogové okno Záchytný objekt

Umístění

Zadejte umístění vybraného záchytného bodu nebo vodítka relativně vzhledem k levému hornímu rohu stránky.

note

Záchytný bod nebo vodítko můžete také do nového umístění jednoduše přetáhnout.


Osa X

Zadejte mezeru mezi záchytným bodem či vodítkem a levým okrajem strany.

Osa Y

Zadejte mezeru mezi záchytným bodem či vodítkem a horním okrajem strany.

Typ

Určete druh záchytného objektu, který chcete vložit.

Bod

Vloží záchytný bod.

Svislý

Vloží svislé vodítko.

Vodorovný

Vloží vodorovné vodítko.

Podpořte nás!