Záhlaví a zápatí

Přidá nebo změní text v zástupných polích v dolní a horní oblasti snímku, a též v předloze snímku.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Záhlaví a zápatí.

Zvolte Vložit - Číslo stránky.

Zvolte Vložit - Datum a čas.


Dialogové okno Záhlaví a zápatí obsahuje následující karty:

Přidání záhlaví a zápatí pro všechny snímky

Změna a přidání předlohy

Dialogové okno Záhlaví a zápatí

Zahrnout do snímku

Určete, které prvky chcete umístit do snímků.

Záhlaví

Přidá text, který jste zadali do pole Text záhlaví, do horní části snímku.

Text záhlaví

Přidá text, který jste napsali, do horní části snímku.

Datum a čas

Přidá datum a čas do snímku.

Neměnné

Zobrazí datum a čas, které jste zadali do textového pole.

Proměnné

Zobrazí datum a čas, kdy byl snímek vytvořen. Vyberte formát data ze seznamu.

Jazyk

Vyberte jazyk pro formát data a času.

Zápatí

Přidá text, který jste zadali do pole Text zápatí, do dolní části snímku.

Text zápatí

Přidá text, který jste zadali, do dolní části snímku.

Číslo snímku / Číslo stránky

Přidá číslo snímku nebo stránky.

Nezobrazovat na prvním snímku

Vybrané informace nebudou zobrazeny na prvním snímku prezentace.

Použít na všechny

Použije nastavení na všechny snímky v prezentaci, včetně odpovídající předlohy snímku.

Použít

Použije aktuální nastavení na vybrané snímky.

Podpořte nás!