Osnova

Přepne na zobrazení osnovy, ve kterém můžete snímky řadit a upravovat jejich tituly a nadpisy.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Zobrazit - Osnova.


Lišta Formátování textu obsahuje následující ikony pro úpravu titulů snímku: O úroveň výš, O úroveň níž, Přesunout nahoru a Přesunout dolů. Pokud chcete uspořádat tituly snímků pomocí klávesnice, ujistěte se, že máte kurzor na počátku titulu a stisknutím klávesy Tab titul přesuňte v hierarchii o jednu úroveň níž. Chcete-li titul přesunout o jednu úroveň výš, stiskněte Shift+Tab.

Nejvyšší úroveň osnovy odpovídá titulu snímku, nižší úrovně pak nadpisům na snímku.

Podpořte nás!