Přechody mezi tvary...

Rovnoměrně rozmístí mezi dva vybrané objekty kresby další tvary.

LibreOffice vykreslí sérii přechodových tvarů mezi dvěma objekty, které jste předtím vybrali, výsledkem je pak seskupení tvarů.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Tvar - Přechod tvarů (pouze LibreOffice Draw).


Nastavení

Nastaví možnosti přechodu tvarů.

Přírůstky

Určuje, kolik tvarů se má mezi zadanými objekty vytvořit.

Atributy přechodu tvarů

Použije přechod mezi tvary na vlastnosti vybraných objektů, tj. na výplně a čáry. Mají-li například oba objekty rozdílnou barvu, vytvoří se mezi nimi barevný přechod.

Stejný směr

Provede plynulý přechod mezi vybranými tvary.

Podpořte nás!