Duplikovat

Vytvoří jednu nebo více kopií vybraného objektu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Úpravy - Duplikovat.

Shift+F3


Dialogové okno Duplikovat

Duplikování objektů

Počet kopií

Zadejte požadovaný počet kopií.

Hodnoty z výběru

Ikona Hodnoty

Vloží hodnoty umístění vybraného objektu na ose X a Y a barvu vybraného objektu do pole Začátek. Nevkládá úhel otočení vybraného objektu.

Umístění

Nastaví umístění a otočení duplikátu vzhledem k vybranému objektu.

Osa X

Zadejte hodnotu horizontálního posunu mezi středem vybraného objektu a kopií. Kladné hodnoty posunou objekt doprava a záporné doleva.

Osa Y

Zadejte hodnotu vertikálního posunu mezi středem vybraného objektu a kopií. Kladné hodnoty posunou objekt nahoru a záporné dolů.

Úhel

Zadejte úhel, o který si přejete otočit kopii objektu (0 až 359 stupňů). Kladné hodnoty otočí objekt po směru hodinových ručiček a záporné v protisměru.

Zvětšení

Nastaví velikost duplikátu.

Šířka

Zadejte hodnotu, o kterou chcete zvětšit nebo zmenšit šířku duplikátu.

Výška

Zadejte hodnotu, o kterou chcete zvětšit nebo zmenšit výšku duplikátu.

Barvy

Nastaví barvy pro vybraný objekt a jeho duplikát. Pokud vytvoříte více než jednu kopii, budou tyto barvy definovat počáteční a koncový bod barevného přechodu.

Začátek

Vyberte barvu pro vybraný objekt.

Konec

Vyberte barvu pro duplikát, pokud vytvoříte více než jednu kopii, použije se tato barva na poslední kopii.

Standardní

Obnoví hodnoty zobrazené v dialogovém okně do výchozího stavu po instalaci.

warning

Před znovunačtením výchozího nastavení se nezobrazí potvrzující dotaz.


Podpořte nás!