Navigátor

Po otevření Navigátoru v něm můžete rychle přecházet mezi stránkami nebo otevřenými soubory.

Paletku můžete také ukotvit, tím se přichytí k okraji pracovního prostoru.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Zobrazit - Navigátor.

Na liště Standardní klepněte na

Ikona

Navigátor zap/vyp


Ikona tipu

Pro otevření paletky Navigátora při spuštěné prezentaci stiskněte Ctrl+Shift+F5.


Ukazatel

Přepne ukazatel myši na pero, s kterým si můžete značit do snímků během prezentace. Jeho barvu nelze měnit

Ikona

Ukazatel

První

Přejde na první .

Ikona První snímek

První

Předchozí

Přejde zpět o .

Ikona Předchozí snímek

Předchozí

Následující

Přejde vpřed o .

Ikona Následující snímek

Následující

Poslední

Přejde na poslední .

Ikona poslední záznam

Poslední

Způsob přetáhnutí

Snímky a pojmenované objekty můžete vložit do aktivního objektu přetažením. Vkládat lze pouze snímky a pojmenované objekty z již uloženého souboru, pojmenované objekty mohou být vloženy pouze jako kopie.

Ikona

Vložit jako hypertextový odkaz

Ikonka

Vložit jako odkaz

Ikona

Vložit jako kopii

Vložit jako hypertextový odkaz

Do aktivního snímku bude vkládat snímky formou hypertextového odkazu (URL).

Vložit jako odkaz

...vybrané snímky se vloží jako link.

Vložit jako kopii

...vloží se kopie snímku nebo pojmenovaného objektu.

Zobrazit tvary

V podnabídce můžete zvolit mezi zobrazením všech tvarů nebo jen vyjmenovaných tvarů. Tvary v seznamu můžete přeskupit přetažením. Když nastavíte zaměření na snímek a stisknete klávesu Tab, označí se další tvar v určeném pořadí.

Existující snímky

Zobrazuje seznam dostupných snímků. Snímek vyberete poklepáním.

Dokumenty

Zobrazuje seznam dostupných souborů LibreOffice. Vybráním souboru zobrazíte jeho obsah a můžete ho i vložit.

Podpořte nás!