Strana

Nastaví orientaci stránky, okraje a pozadí.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Snímek - Vlastnosti snímku a klepněte na kartu StránkaZvolte Snímek - Vlastnosti snímku a klepněte na kartu Pozadí


Formát papíru

Formát

Vyberte formát papíru podporovaný tiskárnou. Pokud chcete můžete si vytvořit vlastní formát zvolením Vlastní a vložením rozměrů do polí Šířka a Výška.

Šířka

Zobrazí šířku papíru, který jste si vybrali v poli Formát. Pokud jste zvolili Vlastní formát, zadejte zde hodnotu pro šířku strany.

Výška

Zobrazí výšku vybraného formátu, kterou jste zadali do pole Formát. Pokud jste zvolili Vlastní, zadejte zde hodnotu pro výšku strany.

Na výšku

Orientace stránky je na výšku.

Na šířku

Orientace stránky je na šířku.

Zásobník papíru

Vyberte zdroj papíru pro tiskárnu.

Ikona tipu

Je-li dokument ve více než jednom formátu, můžete si zde vybrat zásobník pro každý formát zvlášť.


Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

Okraje

Určí vzdálenost mezi okraji na vytištěné stránce a tisknutelnou oblastí.

Vlevo

Zadejte vzdálenost mezi levým okrajem strany a textem. Výsledek si můžete zkontrolovat v náhledu.

Vpravo

Zadejte vzdálenost mezi pravým okrajem strany a textem. Výsledek si můžete zkontrolovat v náhledu.

Nahoře

Zadejte vzdálenost mezi horním okrajem strany a textem. Výsledek si můžete zkontrolovat v náhledu.

Dole

Zadejte vzdálenost mezi spodním okrajem strany a textem. Výsledek si taktéž můžete zkontrolovat v náhledu.

Formát

Určete formát číslování stránek.

Přizpůsobit objekt formátu papíru

Přizpůsobí velikost objektů a písem na straně tak, aby se všechny vytiskly na vybraný formát papíru.

Podpořte nás!