Zvolte Snímek - Vlastnosti

Zvolte Snímek - Vlastnosti a klepněte na kartu Stránka

Zvolte Snímek - Vlastnosti a klepněte na kartu Pozadí

Zvolte Snímek - Rozvržení

Zvolte Snímek - Změnit předlohu snímku

Zvolte Snímek - Nový snímek

Na nástrojové liště Prezentace klepněte na

Ikona

Nový snímek

Podpořte nás!