Nabídka Tvar

Zvolte Tvar - Převést (pouze LibreOffice Draw).

Otevřete místní nabídku zvoleného objektu a zvolte Převést

Zvolte Tvar - Převést - Na křivku (pouze LibreOffice Draw)

Otevřete místní nabídku vybraného objektu a zvolte Převést - Na křivku

Zvolte Tvar - Převést - Na mnohoúhelník (pouze LibreOffice Draw)

Otevřete místní nabídku vybraného objektu a zvolte Převést - Na mnohoúhelník

Zvolte Tvar - Převést - Na 3D (pouze LibreOffice Draw)

Otevřete místní nabídku vybraného objektu a zvolte Převést - Na 3D

Zvolte Tvar - Převést - Na 3D rotační objekt (pouze LibreOffice Draw)

Otevřete místní nabídku vybraného objektu a zvolte Převést - Na 3D rotační objekt

Zvolte Tvar - Převést - Na rastr (pouze LibreOffice Draw)

Otevřete místní nabídku vybraného objektu a zvolte Převést - Na rastr

Zvolte Tvar - Převést - Na metasoubor (pouze LibreOffice Draw)

Otevřete místní nabídku vybraného objektu a zvolte Převést - Na metasoubor

Zvolte Tvar - Převést - Na obrys (pouze LibreOffice Draw)

Otevřete místní nabídku vybraného objektu a zvolte Převést - Na obrys

Z hlavní nabídky:

Zvolte Tvar - Uspořádat - Před objekt

Z místní nabídky:

Zvolte Uspořádat - Před objekt

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Domů - Uspořádat - Před objekt

Z nástrojových lišt:

Ikona Před objekt

Před objekt

Z hlavní nabídky:

Zvolte Tvar - Uspořádat - Za objekt

Z místní nabídky:

Zvolte Uspořádat - Za objekt

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Domů - Uspořádat - Za objekt

Z nástrojových lišt:

Ikona Za objekt

Za objekt

Zvolte Tvar - Uspořádat - Prohodit (pouze LibreOffice Draw)

Otevřete místní nabídku vybraného objektu a zvolte Uspořádat - Přehodit

Na liště Kresba otevřete nástrojovou lištu Uspořádat a klepněte na:

Ikona Prohodit

Přehodit

Zvolte Tvar - Složit (pouze LibreOffice Draw)

Vyberte dva nebo více objektů, otevřte místní nabídku a zvolte Složit.

Zvolte Tvar - Rozdělit (pouze LibreOffice Draw)

Vyberte složený objekt, otevřete místní nabídku a zvolte Rozdělit.

Zvolte Tvar - Spojit (pouze LibreOffice Draw)

Vyberte dvě nebo více čar, otevřete místní nabídku a zvolte Spojit.

Zvolte Tvar - Rozpojit (pouze LibreOffice Draw)

Vyberte čáru vzniklou spojením více čar, otevřete místní nabídku a zvolte Rozpojit.

Zvolte Tvar (pouze LibreOffice Draw)

Vyberte dva nebo více objektů, otevřete místní nabídku a zvolte Tvary.

Zvolte Tvar - Sloučit (pouze LibreOffice Draw)

Vyberte dva nebo více objektů, otevřete místní nabídku a zvolte Tvary - Sloučit.

Zvolte Tvar - Odečíst (pouze LibreOffice Draw)

Vyberte dva nebo více objektů, otevřete místní nabídku a zvolte Tvary - Odečíst.

Zvolte Tvar - Průnik (pouze LibreOffice Draw)

Vyberte dva nebo více objektů, otevřete místní nabídku a zvolte Tvary - Průnik.

Podpořte nás!