Nabídka Úpravy

Zvolte Úpravy - Duplikovat

Shift+F3

Zvolte Tvar - Přechod tvarů (pouze v LibreOffice Draw)

Zvolte Úpravy - Odstranit snímek

Otevřete místní nabídku vložené vrstvy a poté zvolte Odstranit vrstvu

Zvolte Úpravy - Pole

Klepněte na ikonu Záchytné body na liště Kresba.

Podpořte nás!