Text

Otevře podnabídku, kde je možné zvolit příkazy pro formátování textu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Text.


Tučné

Změní vybraný text na tučný. Je-li kurzor uvnitř slova, je celé slovo označeno tučně. Je-li slovo nebo výběr již tučně, bude toto formátování odstraněno.

Kurzíva

Změní vybraný text na kurzívu. Je-li kurzor uvnitř slova, je celé slovo změněno na kurzívu. Je-li slovo nebo výběr již kurzívou, bude toto formátování odstraněno.

Jednoduché podtržení

Podtrhne vybraný text jednoduchou čárou.

Dvojité podtržení

Podtrhne vybraný text dvěma čarami.

Přeškrtnutí

Je-li kurzor ve slově, nakreslí čáru přes označený text nebo celé slovo.

Nadtržení

Přidá nebo odstraní nadtržení vybraného textu. Pokud se kurzor nenachází ve slově, bude nadtržen text, který nově napíšete.

Horní index

Zmenší velikost písma označeného textu a zvedne text nad základní řádek.

Dolní index

Zmenší velikost písma označeného textu a sníží text pod základní řádek.

Stín

Přidá stín vrhaný vpravo a pod vybrané znaky.

Obrys

Zobrazí obrys označených znaků. Ne se všemi písmy tento efekt funguje.

VELKÁ PÍSMENA

Změní vybraná malá písmena na velká.

malá písmena

Změní vybraná velká písmena na malá.

Měnit velikost

Postupně mění velikost vybraných znaků podle možností První Velká, První velké, VELKÁ PÍSMENA a malá písmena.

První velké

Změní první písmeno vybraných znaků na velké.

Každé Slovo Velkým Písmenem

Změní první znak každého vybraného slova na velké písmeno.

pROHOZENÁ vELIKOST

Prohodí velikost všech vybraných znaků.

Podpora asijských jazyků

Tyto příkazy jsou přístupné pouze tehdy, je-li povolena podpora pro asijské jazyky v - Jazyková nastavení - Jazyky.

Poloviční šířka

Změní vybrané znaky asijské abecedy na znaky s poloviční šířkou.

Plná šířka

Změní vybrané znaky asijské abecedy na znaky s plnou šířkou.

Hiragana

Změní vybrané znaky asijské abecedy na znaky hiragana.

Katakana

Změní vybrané znaky asijské abecedy na znaky katakana.

Podpořte nás!